Historie

IMG 4126

Hele den folkelige vækkelse fra midten af 1800-tallet og tabet af Sønderjylland i 1864, var medvirkende årsager til, at folk følte trang til at samles for at drøfte tidens spørgsmål.

Skyttesagen var allerede begyndt at spire frem før krigen, men efter nederlaget steg interessen, og ikke mindst i Svendborg Amt. I de første 10-15 år var det skydningen, man fæstede sin opmærksomhed på, medens gymnastikken kom i anden række.

Først i midten af 1880´erne begyndte gymnastikken at vinde terræn overfor skydningen, og først da følte man rigtigt savnet af et øvelseshus. I næsten alle sogne opførtes et øvelseshus, eller forsamlingshus, som det også blev kaldt, således og i Gudbjerg i 1891. Allerede året før var der blevet nedsat et udvalg, som skulle forestå opførelsen af huset. Det bestod af følgende mænd:

Købm. Jens P. Madsen, Ellerup (formand) Tømrer Hans Frederiksen, Gudbjerg
Tømrer Julius Larsen, Gudbjerg  Gmd. Niels Thomsen, Lakkendrup
Gmd. Kristen Kristensen, Ellerup Gmd. Niels Pedersen, Ellerup Kohave
Gmd. Lars Jensen, Brænderup Mejerist Peder Rasmussen, Brændeskov
Gmd. Henrik Hansen, Gudbjerg (suppleant)  

Huset blev opført i løbet af sommeren og efteråret 1891, og den 27. november afholdtes indvielsesfesten. Pris: 2825 kr. Inventar: 70 kr.


historie1

Pengene blev skaffet af frivillige bidragydere, som herefter blev betragtet som aktionærer i huset.

Den første generalforsamling blev holdt den 13. december, hvor husets vedtægter blev vedtaget.
Følgende bestyrelse blev valgt:

Pastor Kragh, Gudbjerg (formand)  Peder Rasmussen, Brændeskov
Jens P. Madsen, Ellerup Herman Rasmussen, Lakkendrup
Niels Pedersen, Ellerup Kohave Niels Jørgensen, Gudbjerg
Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup Rasmus Kristensen, Ellerup
Hans Hansen, Gudbjerg  


Bestyrelsen skulle sørge for god ro og orden ved sammenkomster og der måtte ikke nydes speritus i huset.
De følgende år forløb roligt med foredrag af forskellig art og med de årligt tilbagevendende sammenkomster såsom høstfest, fastelavnsfest, dilettant m.m. Dertil kom naturligvis gymnastikken.
I 1908 opførtes en tilbygning, som blev indrettet til en mindre sal. Den var beregnet til mindre møder, og blev i mange år brugt som mødesal for Gudbjerg Sogneråd. Pris: 1428 kr.

I 1922 blev der atter foretaget en udvidelse, denne gang en forlængelse af salen med en fast scene. Under scenen blev der plads til borde, bænke og gymnastikrekvisitter. Pris: 5570 kr.
I 1935 blev der foretaget en mindre udvidelse af salen.
I 1979 blev køkkenet moderniseret efter krav fra Levnedsmiddelstyrelsen. 

Formænd for Gudbjerg Forsamlingshus gennem tiden.

Pastor Kragh, Gudbjerg 1891-1896
Gdr. Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup 1896-1898
Mejeribestyrer A.P. Jensen, Gudbjerg 1898-1900
Sognefoged Peder Jespersen, Gudbjerg 1900-1904
Lærer N.J. Hansen, Gudbjerg 1904-1908
Sognefoged Peder Jespersen 1908-1920
Gdr. Jens Jensen, Ellerup 1920-1921
Gdr. Peder Chr. Pedersen, Gudbjerg 1921-1926
Forpagter Vilhelm Brinkmann, Gudbjerg 1927-1929
Møller Karl Hansen, Gudbjerg 1927-1937
Tømrer Niels Hansen, Ellerup 1937-1942
Gdr. Marius Rasmussen, Lakkendrup 1942-1945
Barber Morten Lyder, Gudbjerg 1945-1948
Tømrer Johannes Thermansen 1948-1951
Blikkenslager Søren Knudsen   1951-1955
Forpagter Frode Nyholm 1955-1977
Gdr. Albert Nielsen 1977-1979
Gdr. Herman Nielsen, Gudbjerg 1979-1981
Husmoder Randi Hansen 1981-1982
Chauffør Jørgen P. Humlegård 1982-1983
Chauffør Svend Nielsen 1983-1984
Gdr. Peder Nielsen, Gudbjerg  1982-2005
Landbetjent Steen Jørgensen, Gudbjerg 2005-
   
   

Kilde: Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistorisk Arkiv 2007

 

Følg os på Facebook:

logo facebook 250 250

Kalender for arrangementer (rød=optaget)

Kontakt Os

Her kan du skrive en kort besked til os, hvis du har spørgsmål til hjemmesiden etc.

Adresse

Gudbjerg Forsamlingshus
Byvej 44
5892 Gudbjerg Sydfyn

Telefon: 9384 5892

Find Os


Se større kort!
Copyright © 2014. Gudbjergforsamlingshus.dk.